Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens

Uiteraard gaan wij heel zorgvuldig om met uw persoons gegevens.
Deze zijn voor ons heilig en zullen wij nooit verkopen aan derden.

De gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan ons door gegeven heeft.
Namelijk de afhandeling van uw opdracht.

Wij hebben uw email adres nodig voor het versturen van status updates en eventuele vragen.
Uw adres hebben we nodig zodat wij uw order kunnen afleveren.

Deze gegevens worden slechts eenmaal gebruikt om de order goed te kunnen afhandelen.
Heeft u een account aangemaakt, dan blijven deze gegevens in ons systeem zodat u bij een eventuele volgende opdracht niet alles opnieuw moet invoeren.

Heeft u geen account aangemaakt, dan vervallen uw gegevens automatisch na het versturen van uw opdracht.

Wij doen er alles aan om alle gegevens op onze servers te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Uw gegevens zijn daarom ook veilig bij Stickerland.